Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Όγδοο Τσάκρα: Η Έδρα της Ψυχής

Οι συγκρούσεις που μπορεί να παρουσιάζονται στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ανάλογες της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στην ενέργεια της προσωπικότητας και στις αρμονικές συχνότητες, που εκπορεύονται από τον Θεϊκό Σπινθήρα.

Η Έδρα της Ψυχής, το όγδοο τσάκρα σχετίζεται με την αρχαία γνώση των "συμβολαίων" της Ψυχής μας και τελικώς με τον σκοπό της ζωής γενικότερα. Το όγδοο τσάκρα είναι το ενεργειακό κέντρο της Θεϊκής Αγάπης, της πνευματικής Συμπόνοιας και Ταπεινότητας.

Η Έδρα της Ψυχής είναι ο μεγαλύτερος αστρικός πυρήνας του ενεργειακού μας συστήματος. Επίσης, είναι αυτή που διατηρεί τα "αρχεία" στα οποία είναι καταγεγραμμένα τα όσα οι Ψυχές μας έχουν συμφωνήσει να δεχτούν ως συγκεκριμένα μαθήματα σε κάθε ενσάρκωση.

Η θέση του είναι ανάμεσα στο κέντρο της καρδιάς και σε αυτό του λαιμού. Ακριβώς δηλαδή στη θέση του θύμου αδένα.