Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ...


Υπόσχομαι πίστη στη Γη
και προς το Συμπαντικό Πνεύμα
που μας δίνει ζωή.
Ένας πλανήτης αδιαίρετος
με ειρήνη και δικαιοσύνη για όλους μας.

Υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ
για να κρατήσω την παραχθείσα εμπιστοσύνη
μέσα στο δώρο της ζωής μου.
Να φροντίζω για την κυρία Γη και την ατμόσφαιρά της,
να σέβομαι και να τιμώ όλους τους κατοίκους της,
όλους τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τους φυσικούς πόρους,
έτσι ώστε να μπορέσω να βοηθήσω να διατηρηθούν,
και να δημιουργήσω ένα κληροδότημα για τα παιδιά μας
και τα παιδιά των παιδιών μας.
Έναν κόσμο Αρμονίας και Αγάπης!

Υπόσχομαι πίστη στο Συμπαντικό Πνεύμα
καθώς ευθυγραμμίζω τη ζωή μου
με τη συνεχιζόμενη διαδικασία της Δημιουργίας.
Να αναπτύσσω τον εαυτό μου με φροντίδα
και να ενεργώ μέσα από τη δική μου ολοκλήρωση
να είμαι για τους άλλους όπως θα ήθελα να είναι αυτοί για μένα.
Μαζί είθε να φέρουμε αυτό το όραμα στις καρδιές μας,
μέσα στις καθημερινές επιλογές μας
και μέσα από την επεκτεινόμενη συνείδησή μας,
μέσα και πέρα από τον όμορφο πλανήτη μας Γη.

Edna Ritz – The Global Pledge of Allegiance