Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Πύρινος Κόσμος ΙΙΙ* Δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει λόγος για την επιρροή ζωτικών εκπορεύσεων όλων των αντικειμένων που περιβάλλουν τον άνθρωπο. Το αρχαίο έθιμο, στην Ινδία, να κατασκευάζεται για κάθε νέο κληρονόμο ένα νέο παλάτι, έχει βαθιά αιτία. Αν ήταν δυνατόν να δείξουμε πόσες αιματηρές σκιές περιστοιχίζουν πολλούς θρόνους, πόσα φόβητρα γύρω από προγονικά πορτραίτα, πόσα δάκρυα πάνω στα περιδέραια, πόσα φαντάσματα στους τοίχους, η ανθρωπότητα θα γέμιζε με σεβασμό για τις εκπορεύσεις. Γιατί, πλάι στα φυσικά αποτελέσματα των εκπορεύσεων, η ψυχική τους ενέργεια μπορεί να είναι είτε εποικοδομητική είτε καταστρεπτική. Πώς μπορεί ένας νεοεκλεγμένος ηγέτης να προχωρήσει σε ένα νέο μονοπάτι μέσα στη σκοτεινή καταπίεση των περασμένων εκπορεύσεων! Πολλές δυστυχίες προκαλούνται από αυτές τις κληρονομιές του παρελθόντος. Στους αρχαίους χρόνους, όταν τα προσωπικά υπάρχοντα θάβονταν μαζί με το νεκρό, αυτό δεν στόχευε μόνο στη ζωή πέρα από τον τάφο. Η αρχαία σοφία έπαιρνε μέτρα για τον εξαγνισμό του χώρου. Η Αίγυπτος γνώριζε τη δύναμη του νόμου των εκπορεύσεων. Αναλύοντας τα γεγονότα και τη διαδοχή των ιστορικών πεπραγμένων, μπορεί κανείς εύκολα να πεισθεί για το πώς συνέβησαν καταστροφές κάτω από την επήρεια εκπορεύσεων. Στην ατραπό για τον Πύρινο Κόσμο πρέπει να εκδηλώσουμε πρόνοια και μια βαθιά διάκριση των εκπορεύσεων.

* Οι άνθρωποι ούτε καν υποπτεύονται σε πόση ένταση βρίσκεται ο πλανήτης! Όλες εκείνες οι συνθήκες που οι κυβερνήσεις δημιουργούν μπορούν να συγκριθούν με ένα ηφαίστειο. Κάθε κύμα πράξεων είναι γεμάτο καταστροφή. Δεν υπάρχουν συνθήκες που θα υποδείκνυαν μια πρόοδο προς τη σωτηρία. Και όμως, όσο πιο ασφυκτικά είναι, τόσο ταχύτερα μπορεί το μεγάλο Παγκόσμιο Πρόβλημα να λυθεί. Και οι υπερκόσμιες σφαίρες βρίσκονται σε αναταραχή. Αληθινά, κάθε πνεύμα που αγωνίζεται προς το μέλλον μπορεί να νιώσει εκείνο το "Κάτι", για το οποίο γνωρίζουν μόνο οι Κύριοι. Ασφαλώς είναι επιτακτικό να σκεπτόμαστε τα ορμητικά σύννεφα που πρέπει αναπόφευκτα να καταστρέψουν τις χώρες, που αντιβαίνουν στο Φως.

* Οι κοσμικοί κραδασμοί κατευθύνουν τις ενέργειες σε δράση. Αν ο άνθρωπος συνήθιζε να αφουγκράζεται τους κοσμικούς κραδασμούς θα ανακάλυπτε πολλές διαστημικές εκδηλώσεις. Ένας κοσμικός στρόβιλος, που δίνει ώθηση σε ενέργειες μέσω ισχυρών αναταραχών, μπορεί να συγκριθεί με ένα δυνατό μαγνήτη, του οποίου η δύναμη δημιουργεί με ποικίλους τρόπους. Οι ενέργειες που συγκεντρώνονται από έναν κορεσμένο στρόβιλο διαμοιράζονται σύμφωνα με τους πόλους έλξης. Το εύρος εφαρμογής αυτού του νόμου της έλξης στα ποικίλα έργα του ανθρώπου σε όλους τους Κόσμους είναι απροσμέτρητο. Ακριβώς όπως ο άνθρωπος ελκύεται προς ορισμένους συγγενείς πάνω στη Γη, στον πνευματικό Κόσμο ελκύεται από μια δίνη, δημιουργημένη από τις ίδιες του τις πράξεις. Είναι δύσκολο να ελευθερωθεί κανείς από μια Κοσμική δίνη, συνεπώς είναι αναγκαίο η ανθρώπινη συνειδητότητα να κατευθύνεται στους άτεγκτους νόμους. Η κυριαρχία του Κάρμα και των νόμων της ζωής απαιτεί αληθινή κατανόηση του Κοσμικού Στροβίλου.

* Η ουσιαστική φύση του ανθρώπου μπορεί να μετουσιωθεί μέσω επίκλησης καλύτερων κραδασμών. Μόνο μια τέτοια υπόμνηση θα επιτρέψει στον άνθρωπο την είσοδο σε μια ανώτερη κατάσταση. Στο παρόν η ανθρωπότητα βρίσκεται συνεχώς κάτω από τις κραδασμικές δονήσεις των κατώτερων σφαιρών συνεπώς το κατώτερο Μάνας είναι αυτό που δίνει τα κίνητρα στη ζωή. Η επαφή της Ακτίνας των ανώτερων σφαιρών θα προσδώσει πράγματι εκείνη την κραδασμικότητα που θα ανυψώσει τη συνείδηση.


* Οι κραδασμοί μπορούν να προκαλέσουν στην καρδιά πολλά λεπτοφυή συναισθήματα. Αν ο άνθρωπος καταλάβαινε πώς να χρησιμοποιεί τους επιβεβαιωμένους κραδασμούς για να αντλεί λεπτοφυή συναισθήματα από τα βάθη της καρδιάς του, θα ήταν δυνατό να αποτραπούν πολλές κακές πράξεις. Η επιστήμη ασφαλώς πρέπει να ασχοληθεί με την έρευνα των τρόπων προσέλκυσης αυτών των κραδασμών. Πράγματι, ο ήχος, το χρώμα και η οσμή μπορούν να παράγουν μια ολοκληρωμένη σύνθεση για ανώτερα αισθήματα. Όταν οι χονδροειδείς μέθοδοι αντικατασταθούν από λεπτοφυείς, το πνεύμα θα γίνει ευαίσθητο στην κατανόηση. Η επαφή με τις λεπτοφυείς ενέργειες θα καταλήξει σε μια εκλέπτυνση του όλου τρόπου ζωής. Όταν το διάστημα αρχίσει να αντηχεί από λεπτοφυείς ενέργειες, θα πρέπει να μάθει κανείς πώς να τις εφαρμόζει ζωτικά. Συνεπώς, είναι δυνατόν να πειραματισθεί κανείς πάνω σε σκληρυμένους εγκληματίες, στην αναζήτηση νέων τρόπων αναγέννησης του πνεύματος. Είναι απαραίτητο να βρεθούν νέοι τρόποι για τους κραδασμούς.

* Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέσα για την ωραιοποίηση του πυκνού σώματος. Πράγματι, κάθε λεπτή σκέψη πρέπει να θεωρείται σαν μια πύρινη εκδήλωση, συνεπώς είναι απαραίτητο να συνηθίσει κανείς να σκέπτεται πύρινα. Η αραιοποίηση του πυκνού φυσικού σώματος πρέπει επίσης να κατανοηθεί από την πνευματική άποψη, γιατί, ενώ κάποιος βρίσκεται μέσα σε ένα πυκνό σώμα είναι δυνατόν να μην εκδηλώνεται παχυλότητα. Ο Άγκνι Γιόγκι που έχει περάσει μέσα από το πύρινο βάπτισμα και την πύρινη μετουσίωση, δεν κατοικεί πια μέσα σε ένα πυκνό σώμα, γιατί το σώμα αποδέχεται τα πύρινα ρεύματα, η όλη του ουσία μεταλλάσσεται. Η βάση αυτής της εμπειρίας της πύρινης μετουσίωσης των κέντρων είναι αυτή η αραιοποίηση. Αληθινά, μόνο στο λεπτοφυές είναι προσιτό το λεπτοφυές και η επιστήμη του μέλλοντος θα μελετήσει το λεπτοφυές σώμα. Οι συνεχώς αυξανόμενες πύρινες εκδηλώσεις, ενώ κατευθύνουν το πνεύμα στους Ανώτερους Κόσμους, κάνουν επαχθείς τις γήινες σφαίρες.

* Γι αυτό είναι τόσο αναγκαίο να επιβεβαιώνεται στο πνεύμα η Θηλυκή Αρχή. Γιατί το Λάβαρο της μεγάλης Ισορροπίας του Κόσμου ανατέθηκε στη γυναίκα να το ανυψώσει. Έτσι έχει έλθει ο καιρός του γυναικείου αγώνα για τα δίκαια που της αφαιρέθηκαν και από τα οποία με τη θέλησή της παραιτήθηκε. Πόσες δυναμικές καταγραφές γεμίζουν το διάστημα με τα επιτεύγματα της Θηλυκής Αρχής! Καθώς ο Διδάσκαλος δημιουργεί μέσω των μαθητών, έτσι και η γυναίκα δημιουργεί μέσω της αρσενικής αρχής. Συνεπώς, η γυναίκα φλογερά ανυψώνει τον άνθρωπο. Γι αυτό επίσης υπάρχει και ο εκφυλισμός, αφού χωρίς αληθινή ευγένεια το πνεύμα δεν μπορεί να ανυψωθεί.

* Στη μελλοντική ανασύνθεση του Κόσμου, οι ανώτερες σφαίρες δεν θα είναι προσιτές σε εκείνους που δεν κατανοούν την ισορροπία. Μακροχρόνιες ενσαρκώσεις θα είναι απαραίτητες, για να μελετηθεί πώς δημιουργείται η κοσμική ισορροπία. Πράγματι, αυτοκρατορίες έπεσαν, έθνη εξοντώθηκαν, χώρες καταστράφηκαν, και όλα αυτά γιατί το σπουδαιότερο ζήτημα της ισορροπίας έχει εκμηδενισθεί. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιβεβαιωθεί η σημασία της Θηλυκής Αρχής. Ακριβώς, όχι στη ζυγαριά του σπιτιού, αλλά του κράτους. Αν ο πλανήτης διατηρηθεί, τότε οι μελλοντικές χώρες θα ανθίσουν μόνο μέσω ισορροπίας. Θα δεχθούμε ακόμη και την υπερίσχυση της Θηλυκής Αρχής, γιατί η διαμάχη θα είναι πολύ έντονη. Πράγματι, τα Συμβούλια Υπουργών οφείλουν να συμπεριλάβουν γυναίκες. Η γυναίκα, που δίνει ζωή σε ένα λαό, πρέπει επίσης να έχει ένα λόγο στη δημιουργία του πεπρωμένου του. Η γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα του λόγου. Αν η γυναίκα ήταν αποδεκτή, όπως είχε προκαθοριστεί, ο Κόσμος θα ήταν γονιμοποιημένος εντελώς διαφορετικά. Έτσι, μόνο η επιβεβαίωση του νόμου της Ύπαρξης μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη στον άνθρωπο. 

* Έτσι και η δημιουργικότητα βαίνει σύμφωνα με το σπειροειδές και κάθε ζωτική έλξη ή άπωση δημιουργεί το δικό της σπιράλ. Για τον ίδιο λόγο επίσης τα σπειροειδή της Αρσενικής και της Θηλυκής Αρχής βαίνουν σε τόσο αποκλίνουσες κατευθύνσεις. Η Αρσενική Αρχή αγωνίζεται για την κατάληψη, ανεξάρτητα από την καρδιά του ανθρώπου. Η Αρσενική Αρχή φτιάχνει γέφυρες για τα επιτεύγματα της, πατώντας πάνω σε καρδιές και σε κεφάλια. Το θέμα δεν είναι η νοητική ισχύς γιατί η Θηλυκή Αρχή ενδοφέρει δυνάμει τα ίδια πυρά. Αλλά η Θηλυκή Αρχή έχει ανάγκη ελευθερίας έκφρασης της καρδιάς. Όταν γίνει συνήθεια να επιτρέπεται στη Θηλυκή Αρχή να ζει και να αναπτύσσει τις δυνατότητές της προς αναγέννηση μέσω του συναισθήματος της για συνεχή προσφορά, τότε η Θηλυκή Αρχή θα ξεπεράσει την Αρσενική σε όλες τις κατευθύνσεις. 

* Η ανθρωπότητα αποδίδει σημασία μόνο σε εκείνες τις έννοιες που είναι αποθηκευμένες μέσα σε μια συνείδηση μετριότητας, γιατί αντιστοιχεί κάθε μορφή με τη συνείδησή της. Γιατί λοιπόν, δεν έχουν εντυπωθεί όλες οι Ανώτερες Έννοιες; Γιατί τόσες πολλές διαστρεβλώσεις; Γιατί τόσες πολλές ταπεινώσεις; Επειδή στην πραγματικότητα, η ουσία των ανθρώπινων αναζητήσεων και αγώνων έχει στραφεί προς τα κάτω.

* Ο Κόσμος καλύπτεται από τα έλκη των ανθρώπινων παθών και των ελαττωματικών αποκυημάτων. Αμέτρητες είναι οι ανθρώπινες ασθένειες του πνεύματος που μολύνουν τον πλανήτη. Ένα από τα μεγαλύτερα έλκη είναι η πλαστότητα. Όταν ο Κόσμος καταρρέει, οι σαπουνόφουσκες δεν γίνονται ασπίδα. Όταν είναι απαραίτητο να δράσει κανείς για την άμυνα τέτοιων μεγάλων επιβεβαιώσεων όπως το Λάβαρο των Κυρίων, τότε είναι απαράδεκτο να μαζεύουμε πολεμιστές με χάρτινες ασπίδες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους σκοτεινούς τη γρήγορη δράση και την προνοητικότητά τους, γιατί κάθε μέρα μπορεί να θεωρηθεί σαν Ημέρα της Αιωνιότητας. Συνεπώς στις μέρες της καταστροφής και αναδόμησης του Κόσμου, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουμε τις αρχές της αληθινής εποικοδομητικότητας. Συνεπώς, κάθε βλαβερή διαστρέβλωση θα θεωρηθεί σαν ένα προφανές κτύπημα κατά της Πανοπλίας. Πράγματι, η λιποψυχία και ο εγωισμός είναι τα αδέλφια της διαστροφής. Η πρακτική της πλαστότητας γίνεται συνήθεια και ο εγωισμός επιδεικνύει τα βλαβερά του αποτελέσματα. Συνεπώς, όταν ο κόσμος καταρρέει, είναι καλό να σκέπτεται κανείς πώς να καταστρέψει όλες τις διαστρεβλώσεις.

* Η ανταλλαγή ενεργειών μπορεί να ολοκληρωθεί με την ανθρώπινη θέληση. Οι παρατηρήσεις πάνω στον οργανισμό μπορούν να προσδώσουν αποτελέσματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντούτοις, για την επίτευξη των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς την κατάσταση και την αρμονία των κέντρων. Πρώτα από όλα πρέπει να μελετηθεί η ένταση των κέντρων, γιατί αυτή η ένταση είναι ένας ισχυρός συσσωρευτής, η ανταλλαγή ενεργειών πρέπει να επιφέρει μια αποκάλυψη κάθε έφεσης. Η εκδήλωση των πύρινων ενεργειών εναρμονίζεται με τις κοσμικές αναταραχές. Και κάθε εποχή έχει τα έκδηλα σημεία της συμφωνίας μεταξύ του Μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου. Πράγματι, η δεκτικότητα προς τις λεπτοφυείς ενέργειες αντιδρά πάνω στη συνείδηση και σε όλο τον οργανισμό. Στην πραγματικότητα, στη βάση αυτής της ανταλλαγής ενεργειών βρίσκεται η πύρινη συνειδητότητα, η οποία δρα σαν ένας δεσμός και ένας μαγνήτης. Αυτή η ανταλλαγή ενεργειών εκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Αυτός ο ρυθμιστής διαπερνά τον οργανισμό και κατανέμει τις κοσμικές ενέργειες. Οι αισθήσεις κατά τη διάρκεια των σεισμών δεν είναι απλώς απόηχοι του Κοσμικού Πυρός αλλά ακριβώς μια ανταλλαγή ενεργειών. Η δημιουργικότητα των πύρινων κέντρων επιβεβαιώνει μια ισχυρότατη συνεργασία. Συνεπώς, η ένταση, η αγωνία και η απουσία υποδηλώνουν μια ανταλλαγή δημιουργικών ενεργειών.

* Η κατάσταση του πνεύματος κατά το πέρασμα στο Λεπτοφυή Κόσμο υπόκειται στην κατάσταση της συνείδησης. Αποσυρόμενο από τη ζωή με τη λεπτοφυέστατη αγωνιστικότητα, το πνεύμα δεν μπορεί να εναρμονίσει τους κραδασμούς του, και έτσι παραμένει για ένα χρονικό διάστημα μέσα στα γήινα όρια. Και όμως η διανομή στη γήινη κατάσταση όχι μόνο θέτει ένα φορτίο στο πνεύμα, αλλά πράγματι, η διαμάχη μεταξύ φυσικών εκπορεύσεων και εκλάμψεων του ανώτερου μαγνήτη καθιστά τη διαμονή του πνεύματος στα κατώτερα πεδία πολύ επαχθή. Το αίσθημα της απελπισίας που ο άνθρωπος νοιώθει με τόση οξύτητα προκαλεί πολλές βασανιστικές εμπειρίες. Πράγματι, η απελπισία γίνεται μοίρα εκείνου που στερείται εκλεπτυσμένων εφέσεων. Ενώ βρίσκεται στο γήινο πεδίο ο άνθρωπος μπορεί να εξιλεωθεί για το Κάρμα του, αλλά στο Λεπτοφυή Κόσμο ο άνθρωπος εξαρτάται από την έφεσή του. Το διάστημα είναι γεμάτο από εκείνους που δεν επανόρθωσαν το Κάρμα τους στο γήινο πεδίο.

* Ο πλανήτης συμπληρώνει ένα κύκλο που οδηγεί κάθε τι στην ολοκλήρωση. Επίκειται ο χρόνος που κάθε αρχή πρέπει να εκδηλώσει το πλήρες της δυναμικό. Αυτοί οι δακτύλιοι θεωρούνται στην ιστορία σαν πτώση ή αναγέννηση. Αλλά αυτοί οι ρυθμοί πρέπει να θεωρούνται σαν ο θρίαμβος του Φωτός ή του σκότους. Ο καιρός ήλθε, που ο πλανήτης πλησιάζει ένα τέτοιο κύκλο ολοκλήρωσης ώστε μόνο η πιο κορεσμένη ένταση του δυναμικού θα απολήξει σε νίκη. Ο κύκλος της ολοκλήρωσης αφυπνίζει όλες τις ενέργειες, γιατί στην τελική μάχη όλες οι δυνάμεις του Φωτός και του σκότους θα λάβουν μέρος, από το Ανώτατο ως τα κατακάθια. Τα ευαίσθητα πνεύματα γνωρίζουν γιατί εκδηλώνεται ένα τόσο μεγάλο μέρος του Ανώτερου, πλάι στον ένοχο και το αδρανές. Στη διαμάχη, πριν από τον κύκλο ολοκλήρωσης, θα υπάρξουν συγκρούσεις όλων των διαστημικών γήινων και υπερκόσμιων Δυνάμεων.

* Ορισμένοι διορατικοί άνθρωποι λένε ότι πλησιάζει το τέλος του Κόσμου. Περιγράφοντάς το μιλούν όπως έμαθαν να σκέπτονται στο δημοτικό σχολείο. Λίγο φταίνε γι' αυτό, αφού τα κεφάλια τους γέμισαν από την παιδική ηλικία με τις πιο τερατώδεις ιδέες. Και όμως, πράγματι αισθάνονται ένα είδος τέλους κάποιου πράγματος. Αν και το βλέπουν θολά, όμως το πνεύμα τους έχει ένα προαίσθημα κάποιας αλλαγής. Αποκαλούνται ψευδοπροφήτες, αλλά μια τέτοια κρίση δεν είναι δίκαιη, γιατί με το δικό τους τρόπο αισθάνονται το τέλος ενός απαρχαιωμένου Κόσμου. Μόνο που είναι ανίκανοι να διακρίνουν τα εξωτερικά σημεία. Πράγματι, βρίσκεται κοντά η ώρα που τα επιφανειακά λέπια αρχίζουν να πέφτουν και ο Κόσμος του Φωτός αρχίζει να έρχεται χαρούμενα σε ύπαρξη. Οι πιο σημαντικές διαδικασίες μπορούν να διεξαχθούν ορατό-αόρατα.

* Κατά την παρακμή μιας εποχής πρώτα από όλα παρατηρείται ένα ρήγμα ανάμεσα στις εσώτερες δομές. Όταν η πνευματική πτώση υπερνικάει την εθνική συνείδηση, αυτά τα σημάδια γίνονται ιδιαίτερα καθαρά. Κοιτάζοντας ένα χάρτη του Κόσμου, μπορεί κανείς εύκολα να πεισθεί ότι η διάλυση προηγείται της αναγέννησης που μπορεί να συντελεσθεί μόνο μέσω αναγέννησης του πνεύματος. Αναζητήσεις αληθινής αναγέννησης οδηγούν στην ανανέωση του πνεύματος και των αρχών και έτσι μια νέα εποικοδομητικότητα μπορεί να πραγματωθεί.

* Ποιός είναι προετοιμασμένος να πετάξει; Μόνο ο άνθρωπος που δεν έχει υποβαθμίσει την ίδια την πύρινη αξία του. Δεν είναι πολλοί οι στυλοβάτες της γης. Οι άνθρωποι κατάφεραν να λησμονήσουν τους Γίγαντες που υποβαστάζουν τη Γη.

Διδάσκαλος Μορύα