Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

The Mystical Lord`s Prayer

Η Προσευχή του Κυρίου στα αραμαϊκά είναι ισοδύναμη στη δύση με την Gayatri Mantra . Αποτελεί ένα σκαλοπάτι για τα ουράνια, ενεργοποιώντας όλα τα τσάκρα, οδηγώντας μας στα εσώτερα πεδία της Ψυχής.

Η Gayatri Mantra θεωρείται η Μητέρα όλων των μάντρας, τόσο στον Βουδισμό όσο και στον Ινδουισμό. Στην ανατολή θεωρείται ως το υπέρτατο όχημα που οδηγεί στην πνευματική φώτιση. Ενεργοποιεί και τα εφτά βασικά τσάκρας, συνδέοντας τα με τα εφτά κύρια πνευματικά πεδία της Ύπαρξης.

Η αραμαϊκή γλώσσα προσωπικά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα μυστηριακή. Μου είναι αρκετά οικεία και μαγνητική, καθώς αισθάνομαι ότι θέτει σε κίνηση τα ανώτερα ενεργειακά μου κέντρα. Το άκουσμα της Μυστικής Προσευχής σε συνδυασμό με τις έντονες εικόνες του Κυρίου της Αγάπης νομίζω ότι αποτελεί μια έκλαμψη πνευματικής ανάτασης στην αρχή αυτού του τόσο ιδιαίτερου Επταήμερου.