Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Orbis Factor

"Αυτό που είναι ένα μυστήριο, θα παύσει πια να είναι
και αυτό που ήταν καλυμμένο τώρα θα αποκαλυφθεί.
Αυτό που είχε αποσυρθεί, θα προβάλλει μέσα στο φως
και όλοι οι άνθρωποι θα δουν και όλοι μαζί θα ευφρανθούν.
Ο χρόνος αυτός θα φτάσει, όταν η ερήμωση θα έχει επιφέρει το αγαθοεργό της έργο,
όταν όλα τα πράγματα θα έχουν καταστραφεί 
και οι άνθρωποι δια μέσου της οδύνης 
θα επιζητήσουν να εντυπωσιάζονται από εκείνο που είχαν απορρίψει 
στη μάταιη αναζήτηση εκείνου που ήταν ευπρόσιτο και εύκολο να επιτευχθεί.
Όταν επιτεύχθηκε, αποδείχθηκε ότι είναι παράγων θανάτου
οι άνθρωποι όμως ζήτησαν ζωή, όχι θάνατο".

Θ.