Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΠΙΣΤΕΥΩ...

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι κάθε άτομο έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι συνηθισμένοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ασυνήθιστα πράγματα.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι η Συμπόνοια είναι δυνατότερη από το μίσος.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι η Γνώση είναι πιο ισχυρή από την άγνοια.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι η Κατανόηση είναι πιο δυνατή από τον φόβο.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι είναι δυνατό να δούμε μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου αν προσπαθήσουμε.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι καθένας μας είναι συνδεδεμένος με την Ανθρωπότητα.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι οι ομοιότητες μας είναι πιο σημαντικές από τις διαφορές μας.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι θα έπρεπε να κάνουμε στους άλλους όσα θα θέλαμε να κάνουν και οι άλλοι σε εμάς.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι η Ελπίδα είναι πιο δυνατή από την απόγνωση.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι κάθε Αυθόρμητη Πράξη Καλοσύνης κάνει τον κόσμο μας καλύτερο.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι ενώ οι κυβερνήσεις κάνουν συνθήκες, οι άνθρωποι κάνουν Ειρήνη.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι είναι δυνατό να αλλάξουμε το Μονοπάτι που διαβαίνουμε.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι κάθε άνθρωπος οφείλει να επιλέξει συνειδητά την Ειρήνη.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι πρέπει να καθοδηγούμε με παραδείγματα.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι η Ειρήνη θα επικρατήσει.

ΠΙΣΤΕΥΩ ότι μαζί μπορούμε να θεραπεύσουμε την Καρδιά της Ανθρωπότητας.