Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Εννεάγραμμα
Η διδασκαλία, τη θεωρία της οποίας εκθέτουμε εδώ, είναι τελείως αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις άλλες γραμμές και ήταν τελείως άγνωστη ως τώρα.
Ο κύκλος χωρίζεται σε εννέα ίσα μέρη. Έξι σημεία συνδέονται με ένα σχήμα που είναι συμμετρικό σε σχέση με τη διάμετρο που περνάει από το ανώτατο σημείο των τμημάτων της περιφέρειας. Επιπλέον, το ανώτατο σημείο των τμημάτων, είναι η κορυφή ενός ισόπλευρου τριγώνου που συνδέει τα σημεία των τμημάτων τα οποία δεν αποτελούν μέρος της δομής του αρχικού πολύπλοκου σχήματος.
Αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει πουθενά στη μελέτη του αποκρυφισμού, ούτε σε βιβλία, ούτε στην προφορική παράδοση. Του δόθηκε τέτοια σημασία από εκείνους που γνώριζαν, ώστε θεώρησαν απαραίτητο να κρατήσουν μυστική τη γνώση του.
Μόνο μερικές νύξεις και ατελείς αναπαραστάσεις του συναντάει κανείς στη φιλολογία όπως στα βιβλία του Ιάμβλιχου "Περί του Πυθαγορικού βίου" όπου υπάρχει το σύμβολο στην κορυφή ενός σχεδίου  να συμβολίζει τη θεότητα ζωγραφισμένη σαν το μάτι της πρόνοιας που εποπτεύει τη δημιουργία από το κέντρο ενός τριγώνου που συμβολίζει την τριάδα. Το ίδιο σύμβολο έστω και περιορισμένο μόνο στο τρίγωνο, με το μάτι του παντεπόπτη θεού, υπάρχει στη χριστιανική εκκλησία, επάνω στο τέμπλο.

Το εννεάγραμμο αναφέρεται από τον Γκουρτζίεφ στις αρχές του 20ου αιώνα. Γύρω στα 1918 ο Ουσπένσκυ ολοκληρώνει και διατυπώνει την διδασκαλία γι' αυτό και το 1930-1950 την μεταφέρει στις ομάδες εσωτερικής εργασίας που οργανώνει στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα ο Γκουρτζίεφ στη Γαλλία διδάσκει με βάση το Εννεάγραμμα το "Χορό των Μάγων" για να αποδώσει το αέναο της κίνησης που το χαρακτηρίζει.
 
Κάθε ολοκληρωμένο σύνολο, κάθε κόσμος, κάθε οργανισμός, κάθε φυτό, είναι ένα εννεάγραμμα. Αλλά δεν έχει το καθένα απ' αυτά τα εννεαγράμματα εσωτερικό τρίγωνο. Το εσωτερικό τρίγωνο συμβολίζει την παρουσία ανώτερων στοιχείων, σύμφωνα με την κλίμακα των "υδρογόνων", σ' ένα δεδομένο οργανισμό. Αυτό το εσωτερικό τρίγωνο το έχουν φυτά π.χ. όπως η κάνναβη, η παπαρούνα, το κουκουνάρι του λυκίσκου, το τσάι, ο καφές, ο καπνός και πολλά άλλα φυτά, που παίζουν έναν ορισμένο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη αυτών των φυτών μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά σε ότι αφορά το εννεάγραμμα.

Η εσωτερική πορεία αξιοποίησης των τύπων που αναφέρονται σε κάθε αριθμό του εννεαγράμμου για ολοκλήρωση, είναι να μετακινηθεί κανείς με την παρακάτω σειρά από σημείο σε σημείο δηλ. από το 1 στο 7, από το 7 στο 5, από το 5 στο 8 κ.λπ., δηλ. 1-7-5-8-2-4-1 ή 9-3-6-9, από το 7 στο 8 κ.λπ. Συχνά όμως κάτω από πίεση αντί να ακολουθήσουμε την παραπάνω κίνηση πάμε αντίθετα από το 1 στο 4 στο 2 στο 8 στο 5 στο 7 στο 1, με αποτέλεσμα να παγιδευόμαστε σε αδιέξοδα.

Το εννεάγραμμα είναι ένα καθολικό σύμβολο που απεικονίζει τους νόμους, τη μορφή και τη λειτουργία όλων των κόσμων.
Όλη η γνώση μπορεί να περιληφθεί στο εννεάγραμμα και με την βοήθειά του όλη η γνώση μπορεί να ερμηνευθεί. Το εννεάγραμμα είναι ένα σχηματικό διάγραμμα της αέναης κίνησης 1-4-2-8-5-7.
Αυτή η μετακίνηση καθορίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κόσμου, την κυκλοφορία του φωτός, τους κύκλους της συμπεριφοράς μας, την κοινωνική εξέλιξη, τις μουσικές οκτάβες.


Μιλώντας γενικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι το εννεάγραμμα είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Το εννεάγραμμα μπορεί να συμπεριλάβει όλη τη γνώση και, με τη βοήθεια του εννεαγράμματος, η γνώση μπορεί να ερμηνευτεί. Και από την άποψη αυτή, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν καταλαβαίνει παρά μόνο ό,τι μπορεί να τοποθετήσει μέσα στο εννεάγραμμα. Ό,τι δεν μπορεί να τοποθετήσει μέσα στο εννεάγραμμα, δεν το καταλαβαίνει. Για τον άνθρωπο που είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει, περιττεύουν τελείως τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες. Τα πάντα είναι δυνατόν να περιληφθούν και να διαβαστούν μέσα στο εννεάγραμμα. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ολομόναχος στην έρημο και να χαράξει το εννεάγραμμα στην άμμο και, σ' αυτό, να βρει τους αιώνιους νόμους του σύμπαντος. Και κάθε φορά, μπορεί να μάθει κάτι καινούργιο, κάτι που δεν ήξερε πριν.

Βοηθά για να προσδιορίσουμε τα κεντρικά κίνητρα του χαρακτήρα μας. Τα ιδιαίτερα σχέδια του πως σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε.
Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο κόσμος (καθρέφτης).
Κατά συνέπεια είναι ένα εργαλείο αυτοσυνειδητότητας και ευσπλαχνίας. 

Για να καταλάβει κανείς το εννεάγραμμα, πρέπει να το φανταστεί σε κίνηση, κινούμενο. Ένα ακίνητο εννεάγραμμα είναι ένα νεκρό σύμβολο. Το ζωντανό σύμβολο βρίσκεται σε κίνηση.
Το εννεάγραμμα είναι δυνατόν να το βιώσει κανείς με την κίνηση. Ο ίδιος ο ρυθμός αυτών των κινήσεων θα αφήσει να εννοηθούν οι απαραίτητες ιδέες και θα διατηρήσει την απαραίτητη ένταση· χωρίς αυτά, δεν είναι δυνατόν να νιώσει κανείς τι είναι το πιο σημαντικό.

Σε κάθε αριθμό (σημείο) του Εννεάγραμμου αντιστοιχεί ένας τύπος ανθρώπου. Κάθε τύπος χαρακτηρίζεται από μια ενέργεια - ρήμα απ' αυτό που συνήθως κάνουμε.
Επειδή όμως αυτό που κάνουμε είναι μια ενέργεια είναι δύσκολο να την περιγράψει κανείς με συμπεριφορικούς όρους γιατί η συμπεριφορά μας δείχνει μόνο ότι μπορούμε να δούμε - όμως πίσω απ' ότι κάνουμε υπάρχει αυτό που αισθανόμαστε και αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο.

Το Εννεάγραμμα είναι ένα σύστημα μελέτης της ανθρώπινης ανάπτυξης που παρέχει μια σύνδεση μεταξύ των βασικών τύπων της προσωπικότητας και της υψηλότερης συνείδησης, αναπτυγμένο αρχικά ως σχεδιάγραμμα μόνο για αυτοπαρατήρηση.
Στη συνέχεια το σύστημα που είναι δυναμικό περιγράφει εννέα διαφορετικούς τύπους παγκόσμιας προσωπικότητας και πως αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο. Κάθε τύπος έχει έναν ευδιάκριτο τρόπο να βλέπει την πραγματικότητα που καθορίζεται από μια συναισθηματική συνήθεια, ένα χαρακτηριστικό τρόπο σκέψης και έναν τρόπο επικοινωνίας με τον άλλον.
Ο σκοπός του συστήματος είναι να ενισχυθεί η αυτοπαρατήρηση, "παρουσίας" μέσω ψυχολογικών προσεγγίσεων και στοχαστικής πρακτικής.
Μόλις κάποιος ανακαλύψει τον τύπο του και γίνει ενήμερος των κύριων χαρακτηριστικών του (άποψη, πάθος) κλπ. που οργανώνουν τις σκέψεις και τις συγκινήσεις του, τότε μπορεί να μετατρέψει τις αρνητικές ενέργειες που τον επηρεάζουν στις αντίθετες ή ανώτερες τάσεις του.
Μέσω της χρήσης των τεχνικών περισυλλογής - παρουσίας, συνειδητότητας, το εννεάγραμμα ενισχύει τον εσωτερικό παρατηρητή έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει όταν εμφανίζεται το πάθος ή οι αρνητικές συγκινήσεις και σκέψεις και επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ενεργήσει με βάσει την υψηλότερη αντίληψη παρά την συνήθη άποψη που είναι τυφλή σε ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας.
   
Πηγή: My Enneagramma