Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Μύηση Ι (Β' μέρος)
Κατά την πρώτη μύηση, η προσωπικότητα του μυημένου και η αιωρούμενη επισκιάζουσα ψυχή ενώνονται συνειδητά. Ο μυημένος τότε γνωρίζει ότι είναι για πρώτη φορά, μια προσωπικότητα εμποτισμένη από την ψυχή. Ο μεγαλύτερος ρόλος της έβδομης ακτίνας είναι να ενώνει την αρνητική και θετική όψη των φυσικών διαδικασιών. Κυβερνά κατά συνέπεια τις σεξουαλικές σχέσεις όλων των μορφών. Είναι η δύναμη που υποκρύπτεται στη σχέση του γάμου και για τούτο καθώς αυτή η ακτίνα έρχεται σε εκδήλωση σε αυτόν τον κοσμικό κύκλο, έχουμε την εμφάνιση των θεμελιώδων προβλημάτων του σεξ – ακολασία, διαταραχή στη σχέση του γάμου, διαζύγια και την κινητοποίηση των δυνάμεων εκείνων που τελικά θα δημιουργήσουν νέα στάση προς το σεξ και την αποκατάσταση των ηθικών αντιλήψεων που θα κυβερνήσουν τις σχέσεις των φύλων κατά τη Νέα Εποχή.

Η έβδομη ακτίνα κυβερνά το κέντρο των γεννητικών οργάνων και την ανύψωση των ενεργειών του μέσα στο λαιμό ή μέσα στο δημιουργικό κέντρο. Η ακτίνα αυτή συνεπώς θέτει σε κίνηση μια περίοδο τεράστιας δημιουργικής δραστηριότητας, τόσο στο υλικό πεδίο όσο και στους Τρεις Κόσμους. Η πρώτη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ανθρωπότητα έχει λάβει την πρώτη μύηση, θα είναι η εμφάνιση του κύκλου μιας νέας δημιουργικής τέχνης. Η αφοσίωση σε αντικείμενα θα αντικαταστηθεί από τη δημιουργία εκείνου που θα εκφράζει το Πραγματικό. Η ασχήμια και ο υλισμός θα παραχωρήσουν τη θέση τους στην ωραιότητα και πραγματικότητα. Στην περίοδο που βρίσκεται μπροστά μας, η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί από το απατηλό στο πραγματικό.

Η ενέργεια της έβδομης ακτίνας είναι αυτή που θα φέρει τάξη και ρυθμό για να αντικαταστήσει το χάος και την αταξία. Θα αποκαταστήσει τα αρχαία ορόσημα, θα υποδείξει τους νέους θεσμούς και τις μορφές πολιτισμού που απαιτεί η ανθρώπινη πρόοδος. Τίποτα δε μπορεί να αναχαιτίσει αυτή τη δραστηριότητα καθώς οι άνθρωποι ζητούν νέους τρόπους οργανωμένης ενότητας και ειρηνικής ασφάλειας. Η λευκή μαγεία ορθών ανθρώπινων σχέσεων δε μπορεί να σταματήσει. Προσωπικότητες εμποτισμένες από την ψυχή, που εργάζονται κάτω από την επίδραση αυτής της ακτίνας, θα δημιουργήσουν τον Νέο Κόσμο, θα εκφράσουν τις νέες ιδιότητες και θα εγκαθιδρύσουν τα νέα κοινωνικά συστήματα.

Όσον αφορά τον μυημένο ατομικά, η επίδραση της έβδομης ακτίνας στη ζωή είναι ισχυρότατη. Οι δύο όψεις του νου (ο κατώτερος συγκεκριμένος νους ή λογική και η ψυχή ή ο Υιός του Νού) συνδέονται στενότερα. Αυτή η ακτινική ενέργεια ήταν εκείνη την οποία χρησιμοποίησε ο Πλανητικός Λόγος όταν συνένωσε τις μεγάλες δυαδικότητες πνεύματος και ύλης κατά την αρχή του δημιουργικού Του έργου. Η ακτίνα αυτή αποκαθιστά τάξη μέσα στην αστρική συνείδηση και κατ’ επέκτασιν αυτό προκαλεί δημιουργικότητα, διοργάνωση της ζωής και την προσέγγιση «μέσα στην κεφαλή» των κατώτερων και ανώτερων ενεργειών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο «Χριστός γεννάται».

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι εμβρυώδους φύσεως αλλά ο μυημένος αρχίζει τώρα να θέτει συνειδητά το θεμέλιο για το μελλοντικό μυητικό έργο. Οι φυσικές πειθαρχήσεις είναι μεγάλης σπουδαιότητας σε αυτήν την εποχή, παρόλο που η αξία τους συχνά υπερεκτιμάται ή υποτιμάται και το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα καλό. Οι σχέσεις που έχουν αποκαταστηθεί και καλλιεργηθεί είναι συχνά μικρής αξίας, επειδή ο μαθητής είναι συνήθως εγωκεντρικός και έτσι από άγνοια και έλλειψη διακρίσεως δεν έχει πλήρη αγνότητα κίνητρου.
Η σχέση του μαθητή προς την Ιεραρχία, η αναδιοργάνωση της ζωής του στο φυσικό πεδίο και η αυξανόμενη προσπάθεια του να εκδηλώσει την εσώτερη έννοια της λευκής μαγείας θα γίνονται όλο και περισσότερο ζωτικές, ωσότου ετοιμαστεί για τη δεύτερη μύηση.


Alice A. Bailey, "Οι Ακτίνες και οι Μυήσεις"