Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Μύηση ΙΙΙ (Α' Μέρος)

Μύηση ΙΙΙ: Η Μεταμόρφωση
Ακτίνα V: Η Ενέργεια της Συγκεκριμένης Γνώσεως


Θα σου δώσω μερικούς συνοπτικούς ορισμούς αυτής της ακτινικής ενέργειας, αφήνοντας σε να κάνεις τη δική σου ατομική εφαρμογή και από τη μελέτη αυτών των ιδεών για τον Νου, να μάθεις να διερευνάς τη δική σου νοητική κατάσταση.1. Η ενέργεια εκείνου που τόσο ιδιαίτερα ονομάζεται "συγκεκριμένη επιστήμη" είναι η ιδιότητα ή ρυθμιστική όψη της πέμπτης ακτίνας.


2. Είναι κατ' εξοχήν η ουσία του νοητικού πεδίου. Το πεδίο αυτό ανήκει στο τρίτο υποπεδίο του φυσικού πεδίου και είναι συνεπώς αεριώδους φύσεως. Είναι άστατο, διασκορπίζεται ευκόλως, είναι το δεκτικό όργανο φωτίσεως και μπορεί να είναι δηλητηριώδες στην επίδραση του, γιατί υπάρχουν αναμφιβόλως συνθήκες κατά τις οποίες "ο νους είναι ο φονέας του Πραγματικού".


3. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται από τρεις ιδιότητες:


α. Την ιδιότητα που είναι το αποτέλεσμα της σχέσεως με την Πνευματική Τριάδα. Την ονομάζουμε "αφηρημένο νου" και η επίδραση που εξασκεί προέρχεται από το ατμικό επίπεδο της Πνευματικής Τριάδος, το επίπεδο της πνευματικής Θελήσεως.


β. Την ιδιότητα που σε αυτό το ηλιακό σύστημα ανταποκρίνεται με ευχέρεια στη μεγάλη ακτίνα του πλανήτη, την ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας. Είναι τόσο ευαίσθητη ώστε δημιούργησε τη μία υπάρχουσα μορφή πάνω στο νοητικό πεδίο. Η μορφή αυτή είναι η μορφή της Βασιλείας του Θεού και στην ατομική έννοια είναι η μορφή του Εγώ ή της Ψυχής.


γ. Την ιδιότητα που συνδέεται βασικά με τις εκπορεύσεις ή κραδασμούς που προκύπτουν από τους τρεις κόσμους. Οι κραδασμοί αυτοί καταλήγουν δημιουργικά στις μυριάδες μορφές-σκέψεις που συναντώνται πάνω στα κατώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Θα μπορούσε λοιπόν να λεχθεί ότι αυτές οι τρεις όψεις της πέμπτης ακτίνας δημιουργούν:


- Καθαρή σκέψη
- Τον στοχαστή ή τον Υιό του Νου
- Μορφές-σκέψεις4. Η ενέργεια αυτή θα εισαγάγει την ανθρωπότητα στα μυστήρια της Διανοίας, Αυτού Τούτου του Θεού. Είναι η ουσιαστική κλείδα για τον Παγκόσμιο Νου.


5. Είναι απόλυτα επιδεκτική στην ενέργεια της Αγάπης-Σοφίας και η συγχώνευση της με την όψη της Αγάπης της δίνει από εμάς το όνομα της Σοφίας, γιατί κάθε σοφία είναι γνώση που αποκτάται από εμπειρία και πραγματοποιείται από Αγάπη.


6. Αυτή η ενέργεια είναι η ανώτερη αντιστοιχία του φυσικού εγκεφάλου. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο εγκέφαλος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Νους και έχει ανάγκη ενός εγκεφάλου σαν εστιακού σημείου πάνω στο φυσικό πεδίο.


7. Η ενέργεια αυτή είναι ουσιαστικά φωτοφόρος. Ανταποκρίνεται στο φως του Λόγου. Έτσι, ο Νους θεωρείται τόσο σαν φωτισμένος, όταν υπάρχουν υψηλότερες επαφές, όσο και σαν φωτοδότης, όσον αφορά τα κατώτερα πεδία.


Σήμερα στην Άρια μας εποχή και φυλή βλέπουμε τη ζωτική έκφραση της ενέργειας αυτής της πέμπτης ακτίνας. Όταν χρησιμοποιώ τη λέξη "φυλή" δεν ασχολούμαι με ανθρωποποίητες ή ψευτοεπιστημονικές διαφοροποιήσεις εθνών και φυλών. Ασχολούμαι με μία κατάσταση συνειδήσεως η οποία είναι η Αρία ή νοητική συνείδηση ή κατάσταση σκέψεως, η οποία βρίσκει τους εκπροσώπους της σε κάθε έθνος, χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση. Αυτό θα ήθελα να το θυμάσαι με προσοχή, γιατί δεν υπάρχει νέα φυλή σε πορεία εμφάνισης, από εδαφικής πλευράς. Υπάρχει μόνο μια γενική διανομή των προσώπων εκείνων, που έχουν τα χαρακτηριστικά της έκτης ρίζας φυλής. Αυτή η κατάσταση συνείδησης θα βρει την έκφρασή της σε ανθρώπους τόσο πολύ χωρισμένους φυλετικά, όπως ο Ιάπωνας και ο Αμερικάνος ή ο Νέγρος και ο Ρώσος. Προϋποθέτει την ευχέρεια να δρα με σαφήνεια πάνω στο νοητικό πεδίο, να συγκρίνει πληροφορίες, να ερμηνεύει ορθά και να δημιουργεί τις αναγκαίες μορφές-σκέψεις ή ιδέες γι' αυτές τις ερμηνείες.


Αυτές οι μορφές-σκέψεις διαιρούνται σε τρεις μεγάλους τομείς σκέψεως:


1. Επιστήμης. Κάτω από αυτή τη λέξη περιλαμβάνω παν ό, τι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες καλύπτουν ή υποτίθεται ότι καλύπτουν.


2. Φιλοσοφίας, με την παρουσίαση της μεγάλων ρυθμιστικών ιδεών.


3. Ψυχολογίας, με την προσπάθεια της να αποτελεί εξήγηση για την ανθρωπότητα και να ανακαλύπτει τί είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος και πώς δρα.


Θα πρόσεξες ότι δεν περιλαμβάνω τη θρησκεία σε αυτήν την ανάλυση. Ο λόγος για την παράλειψη αυτή είναι ότι ΕΑΝ οι παγκόσμιες θρησκείες κατευθύνονταν πραγματικά από τη συγκεκριμένη γνώση ή επιστήμη, δε θα ήσαν τα αόριστα θεωρητικά, μυστικιστικά και ελεγχόμενα από τη θυμική αυταπάτη συστήματα που υπάρχουν σήμερα. Κάποια ημέρα οι διάνοιες των ανθρώπων - φωτισμένες από το φως της Ψυχής - θα διαμορφώσουν τη μοναδική παγκόσμια θρησκεία. Τότε το Βασίλειο του Θεού θα γίνει γνωστό για ό, τι είναι, ένα άλλο βασίλειο της φύσης. Θεωρίες, επιθυμητές σκέψεις και ελπιδοφόρος έφεση θα εξαφανισθούν. Η επιστήμη του Αποκρυφισμού είναι το πρώτο βήμα πάνω στον δρόμο της αληθινής θρησκείας και η επιστημονική έρευνα της ανθρώπινης ψυχολογίας μεγάλως θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.


Σήμερα βρίσκουμε την ενέργεια αυτής της πέμπτης ακτίνας να εκδηλώνεται κυρίως δια μέσου της επιστήμης, μιας επιστήμης που θλιβερά έχει εξευτελιστεί και διαφθαρεί από τον υλισμό και την ανθρώπινη πλεονεξία, μιας επιστήμης όμως που όταν ζωογονηθεί από την καλή θέληση εξ ολοκλήρου, θα ανυψώσει την ανθρωπότητα στα υψηλότερα επίπεδα συνείδησης, θέτοντας έτσι το θεμέλιο για την εποχή εκείνη, κατά την οποία η ανθρωπότητα σε μια μεγάλη κλίμακα θα περάσει δια μέσου της Μύησης της Μεταμόρφωσης. Για τη λήψη της μύησης αυτής απαιτείται ενοποίηση και μια αυξανόμενη αίσθηση ολοκλήρωσης, επειδή τη μύηση αυτή τη λαμβάνει η ολοκληρωμένη προσωπικότητα.


Η έκφραση της πέμπτης ακτίνας μπορεί να παρατηρηθεί στην ταχεία διαμόρφωση των πολλών ιδεολογιών που έγιναν από το έτος 1900. Η εισροή της διανοητικής αυτής ενέργειας μέσα στην ανθρωπότητα οφείλεται στην εισροή αυτής της ακτίνας. Ένα ακόμη αποτέλεσμα της επίδρασης της πέμπτης ακτίνας είναι και η λειτουργία της τηλεπαθητικής αλληλεπίδρασης. Λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται έστω και στον ελάχιστο βαθμό πόσο φυσικά τηλεπαθητικό είναι κάθε ανθρώπινο ον ή πόσο ευαίσθητες είναι οι διάνοιες τους...
  
Alice A. Bailey, "Οι Ακτίνες και οι Μυήσεις"